Po pierwsze: PRAWO

W Polsce ponad 40 aktów prawnych reguluje tematykę ochrony informacji. Nakładają one obowiązek należytego zabezpieczania dostępu do danych pod karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Po drugie: STAN FAKTYCZNY

 • w 20 % śmietników znaleziono dokumenty zawierające szczegółowe informacje o transakcjach bankowych.
 • w 41 % śmietników znaleziono dane i raporty finansowe.
 • w 61 % śmietników znaleziono dokumenty zawierające odręczne podpisy.
 • w 94 % śmietników znaleziono dane zawierające nazwy i adresy najważniejszych klientów.
 • w jednym przypadku nawet podpisany czek in blanco!


Dane pochodzą z badań przeprowadzonych przez Experian. Statystyka jest przerażająca. Nawet jeżeli Ty nie wrzucasz do kosza ważnych informacji, warto porozmawiać z podwładnymi i pracownikami uświadamiając im istniejące ryzyko. Niebezpieczeństwo jest bardzo realne.

Po trzecie: SZKODY

Straty wynikające z wycieku poufnych informacji takich, jak bazy klientów, wieloletnie strategie działania, plany reorganizacji czy listy płac mogą być olbrzymie. W wielu przypadkach finalnym efektem utraty najcenniejszych tajemnic jest powolna agonia firmy. Niewłaściwe zabezpieczenie danych grozi wykorzystaniem przez osoby niepowołane.

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?

 • Nie wyrzucaj do kosza materiałów zawierających istotne informacje. Wszystkie zbędne materiały drukowane i pisane powinny być niszczone.
 • Wychodząc z pokoju nie zostawiaj żadnych istotnych dokumentów na biurku. Po biurze nie powinny spacerować osoby z zewnątrz, bez odpowiedniego nadzoru.
 • Nie zostawiaj w hotelu lub samochodzie ważnych dokumentów i komputerów przenośnych.
 • Rozmowy dotyczące strategicznych spraw dla firmy powinny być prowadzone w bezpiecznych, sprawdzonych pomieszczeniach.
 • Komputery, na których przechowywane są "wrażliwe" informacje powinny być odłączone od sieci lub dodatkowo zabezpieczone.
 • Cyklicznie kontroluj czy pracownicy znają i stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie. Warto też sprawdzić kosze, czy nie zawierają istotnych dokumentów.