Co roku tysiące firm mogą zostać okradzione ze swoich najcenniejszych danych. Śmietniki to prawdziwe archiwum. W prawie każdym można znaleźć: zestawienia obrotów, listy płac, wyciągi bankowe...

Straty wynikające z wycieku poufnych informacji takich, jak bazy klientów, wieloletnie strategie dzialania, plany reorganizacji czy listy płac mogą być olbrzymie. W wielu przypadkach finalnym efektem utraty najcenniejszych tajemnic jest powolna agonia firmy.

Nawet jeżeli Ty sam nie wyrzucasz do kosza ważnych informacji, warto porozmawiać z podwładnymi i pracownikami uświadamiając im istniejące ryzyko.

Niebezpieczeństwo jest  bardzo realne!