W Polsce ponad 40 aktów prawnych reguluje tematykę ochrony informacji. Nakładają one obowiązek należytego zabezpieczenia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. "Kto administrując zbiorem danych lub bądąc obowiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umozliwia dostęp do nich osobom nieupowaznionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2." (Art 51 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).